Contacto

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo

Enderezo: Edificio Administrativo San Lázaro s/n, Consellería de Emprego e Igualdade, 15781 Santiago de Compostela
Teléfono de Contacto: 881 995 370 / 981 545 695
Fax: 881 995 376
Correo Electrónico: info@fpgft.gal

Directorio do persoal da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo

Directora Xerente:
Rosanna López Salgueiro
xerencia@fpgft.gal

Departamento de Administración:
María del Carmen Fernández Toimil
mariatoimil@fpgft.gal

Antonio Santiago Gómez Reino
agomezreino@fpgft.gal

Departamento Técnico:
Susana Budiño Rodríguez
sbudino@fpgft.gal

María González Requejo
mariagrequejo@fpgft.gal

Begoña López Abella
begonalabella@fpgft.gal

Elena Ventoso Cruz
elenaventoso@fpgft.gal