Perfil do contratante

Neste apartado inclúese información sobre os procedementos de contratación pública da Fundación Pública Galega para a Formación do Traballo establecidos pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Plataforma de contratos de Galicia

Datos do órgano contratante:

  • Órgano de contratación: Dirección Xerencia da Fundación Pública Galega para a Formación para o Traballo
  • Correo electrónico de contacto: xerencia@fpgft.gal
  • Enderezo postal: Complexo Administrativo San Lázaro s/n Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
  • Código Postal: 15781
  • Lugar: Santiago de Compostela
  • Provincia: A Coruña
  • País España
  • Teléfonos de contacto: 981545695/ 881995370