RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade ás bases reguladoras e á convocatoria para a selección de pequenas e medianas empresas e persoas traballadoras autónomas ás cales se prestarán servizos do programa Responsabilízate

Lun, 06/11/2023 - 08:26

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231106/AnuncioG0656-261023-0001_gl.html